Diploma’s en certificaten

Diploma
SPW-4

Certificaten
Draagconsulent 1
Nederlandse Reanimatieraad
Eerste hulp aan kinderen

Workshops
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Verklaring omtrent gedrag (ook mijn man heeft er 1 in zijn bezit)